Parlament planuje debatę nad stanem reform gospodarczych w Grecji 

We wtorek wieczorem ma odbyć się parlamentarna debata z udziałem Komisarza Moscovici, na temat stanu zaawansowania greckiego programu dostosowań gospodarczych, jego wpływu na negocjacje oraz przewidywań dotyczących przyszłych negocjacji Grecji z kredytodawcami.

Parlament był zaangażowany w kontrolę programu pomocy finansowej dla Grecji, szczególnie poprzez działania grupy roboczej, której przewodniczył Roberto Gualtieri (S&D, IT).


Informacje pogłębione na temat Grupy roboczej ds. Programu Pomocy Finansowej


21 stycznia 2016, Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego przyjęła szereg środków, mających poszerzyć zakres parlamentarnej kontroli programów pomocy finansowej na poziomie UE, wśród nich znajdowało się powołanie grupy roboczej, działającej w parlamentarnej komisji ds. gospodarczych i monetarnych oraz wizyty w krajach objętych programem, w celu ustalenia faktów.Debata: wtorek popołudniu

Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniem Komisji Europejskiej

#Greece #ESM