Sprawy Alstom i Caterpillar: głosowanie nad planami „reindustrializacji” UE 

Wezwanie do prowadzenia polityki „reindustrializacji” w UE, w związku z ogłoszonymi przez firmy Alstom i Caterpillar planami zamykania zakładów i zwolnień, jest przedmiotem niewiążącej rezolucji, nad którą głosowanie odbędzie się w środę. Podczas debaty plenarnej we wrześniu, posłowie stwierdzili, że UE potrzebuje skierowanej na przyszłość strategii industrializacji, poprawiającej warunki dla firm, korzystającej z istniejących instrumentów finansowych oraz chroniącej pracowników.

Wielu posłów uznało, że zamykanie zakładów Alstom i Caterpillar jest symptomem słabości przemysłu w Europie. Krytykowali oni brak długoterminowej polityki skierowanej na europejski przemysł, podkreślając istnienie czynników wpływających na jego rozwój, takich jak prawne i finansowe środowisko, w jakim działają przedsiębiorstwa, globalizacja oraz międzynarodowa konkurencja.

 

Głosowanie: środa, 5 października

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#Alstom #Caterpillar