Poszerzenie rejestru służącego przejrzystości 

Propozycja, aby rejestr służący przejrzystości - zawierający organizacje oraz nazwiska ludzi, których pracą jest wpływanie na proces podejmowania decyzji w UE, był używany również przez Radę, będzie przedmiotem debaty w środę. Posłowe niecierpliwie czekają na reformę polegającą na na wprowadzeniu obowiązkowego systemu rejestracji we wszystkich instytucjach UE.

23 czerwca 2011 roku, wprowadzono wspólny rejestr dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, Parlament podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji, nie czekając na inne instytucje. Obecnie, wizyty grup interesów w Parlamencie, muszą zostać uprzednio zarejestrowane.

 

 


Debata: środa, 5 października

Procedura: oświadczenie Komisji Europejskiej

#EUTransparency