Poselska debata o priorytetach nadchodzącej Rady Europejskiej 

Plenarna sesja częściowa Parlamentu rozpocznie się w Brukseli w środę debatą poświęconą głównym tematom najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej 9-10 marca. Wezmą w niej udział przedstawiciele Prezydencji Rady UE i Komisji. Posłowie przedstawią swoje priorytety w takich dziedzinach jak gospodarka, polityka zatrudnienia, migracja, polityka obronna i przyszłość integracji europejskiej.

Debata: środa, 1 marca,

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji z debatą

#euco