Europejski filar praw socjalnych: debata z Komisarz Marianne Thyssen  

Propozycje dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych będą przedmiotem debaty z Komisarz Marianne Thyssen, odpowiedzialną za zatrudnienie i sprawy społeczne, w środę.

Zgodnie z nowym filarem mają zostać zmodernizowane unijne przepisy oraz ustanowione poziomy odniesienia dla krajów strefy euro, w związku z polityką zatrudnienia i polityką społeczną.

 

Propozycje dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych, które przygotowano po okresie publicznych konsultacji na terenie UE, podzielić można na trzy główne kategorie: równe szanse i dostęp do rynku pracy, sprawiedliwe warunki pracy oraz odpowiednia, zrównoważona ochrona socjalna.


W styczniu, Parlament przyjął rezolucję w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, wzywając Komisję Europejską do włączenia nowych form zatrudnienia, takich jak praca na wezwanie lub praca, w której pośredniczą platformy cyfrowe, do unijnych przepisów. Posłowie wzywają także do zachowania minimalnych standardów oraz właściwych warunków pracy dla stażystów i praktykantów oraz zakazu umów zerogodzinowych.


Debata: środa, 26 kwietnia

Procedura: oświadczenie Komisji Europejskiej

#SocialRights @mariannethyssen