Import tekstyliów: posłowie za unijnymi przepisami ograniczającymi eksploatację  

Potrzebne są unijne przepisy wymagające od dostawców tekstyliów i odzieży przestrzegania praw pracowników, stwierdzają posłowie w rezolucji, która będzie przedmiotem debaty w środę, a głosowania w czwartek.

Pracownicy przemysłu odzieżowego na świecie, z których większość to kobiety i dzieci, cierpią z powodu długich godzin pracy, niskich prac, niepewności, przemocy oraz niebezpiecznych warunków pracy.

W celu skłonienia przedstawicieli przemysłu odzieżowego do odpowiedzialnego zachowania oraz zapobiegania tragediom, takim jak zawalenie się fabryki odzieży Rana Plaza w Bangladeszu, w 2013 roku, posłowie przygotowali serię propozycji, takich jak obowiązkowe zasady zachowania należytej staranności, wg. norm OECD , dla krajów- producentów odzieży, z preferencyjnym dostępem do rynku UE oraz zwiększanie świadomości konsumentów poprzez wprowadzenie oznakowania ubrań.


 

Debata: środa, 26 kwietnia

Głosowanie: czwartek, 27 kwietnia

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#RanaPlaza