Priorytety Parlamentu przed nadchodzącą Radą Europejską 

Posłowie będą debatować o priorytetowych tematach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 22-23 czerwca. Najważniejsze punkty obrad Rady to migracja, bezpieczeństwo i obronność oraz negocjacje w sprawie Brexitu. Parlament zajmie się nimi w środę o godz. 9.00 w dyskusji z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i przedstawiciela prezydencji maltańskiej.

W maju Parlament Europejski wezwał państwa Unii Europejskiej, aby wypełniły swoje zobowiązania odnośnie relokację uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności pilnego rozwiązania problemu dzieci podróżujących samotnie.


Posłowie opowiedzieli się również za głęboką reformą unijnego systemu azylowego. Posłowie niezmiennie wspierają również wzmocnienie współpracy państw członkowskich w dziedzinie obrony i wzywają je do wykazania zaangażowania politycznego, zwiększenia inwestycji, wzajemnego udostępniania informacji, wspólnego wykorzystywania zasobów i tworzenia obszarów trwalej współpracy w dziedzinie obrony na poziomie UE z myślą o zapewnieniu Europejczykom większego poziomu bezpieczeństwa. 


Debaty: środa, 14 czerwca 2017 r

Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z debatą

Kod procedur:y 2017/2652 (RSP) 

#EUCO, #migracjaUE, #uchodźcy, #obronaUE