Powstanie Europejska Prokuratura Generalna  

Posłowie poprą zapewne utworzenie Prokuratury Europejskiej, która ma chronić europejskie fundusze i pieniądze podatników zwalczając oszustwa finansowe i nadużycia.

Urząd Prokuratora Europejskiego będzie odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.


Obecnie tylko organy krajowe mogą prowadzić śledztwa i ścigać oszustwa finansowe uderzające w fundusze unijne , ale ich jurysdykcja nie sięga poza granice danego państwa.

Od 2014 r. posłowie przyjęli już kilka rezolucji, w których opowiedzieli się za utworzeniem Urzędu Prokuratora Europejskiego podkreślając konieczność zapewnienia niezależności prokuratorów
 
Wzmocniona współpraca

Urząd Prokuratora Europejskiego zostanie utworzony dzięki współpracy 20 państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Niemcy, Grecja, Włochy, Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia , Słowacja i Hiszpania. Inne państwa członkowskie mogą przystąpić do współpracy w dowolnym momencie.

Prokuratura Europejska będzie miała siedzibę w Luksemburgu, ale każde państwo członkowskie oddeleguje co najmniej jednego prokuratora urzędującego na miejscu.


W przyszłości lista poważnych przestępstw podlegających jurysdykcji Europejskiej Prokuratury Generalnej może zostać rozszerzona, na przykład o terroryzm.

Po wyrażeniu zgody przez Parlament, konieczne będzie jeszcze podjęcie formalnej decyzji przez Radę. Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć pracę najwcześniej po trzech latach od chwili podjęcia decyzji.


Debata: środa, 4 października
Głosowanie: czwartek, 5 października
Procedura: Zgoda

Kod procedury: 2013/0255 (APP)