Aktualizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich 

W celu utrzymania najwyższego na świecie poziomu bezpieczeństwa podróży morskich, Parlament ma zmodernizować przepisy o bezpieczeństwie statków pasażerskich w UE, głosując w środę.

Nowe przepisy spowodują:


  • Przyspieszenie przekazywania danych pasażerów służbom ratunkowym oraz rodzinom, jeśli zdarzy się wypadek
  • Usunięcie luk w inspekcjach bezpieczeństwa promów oraz jednostek szybkich
  • Nałożenie na statki zbudowane z aluminium obowiązku dostosowania się do unijnych standardów bezpieczeństwa

Aktualne przepisy bezpieczeństwa statków w UE, są w pełni zgodne ze standardami bezpieczeństwa (zgodnie z ewaluacją z 2015 roku), a w statystykach wypadków wody UE uznaje się za najbezpieczniejsze.


Obciążenie administracyjne właścicieli statków powinno się zmniejszyć, nachodzące na siebie przepisy mają zostać wyjaśnione i uproszczone, a zasady dostosowane do postępu technologicznego, zgodnie z aktualizacją przepisów zaproponowaną przez Komisję Europejską, w 2016, która nie narusza jednak standardów bezpieczeństwa.


W czerwcu, Parlament i Rada zawarły porozumienie dotyczące modernizacji trzech dyrektyw o: rejestracji pasażerów, standardach technicznych dla statków oferujących krajowe usługi pasażerskie oraz o inspekcjach promów i jednostek szybkich.Informacje dodatkowe

 

W 2014 roku, liczba pasażerów zaokrętowujących się i schodzących na ląd w portach w UE oceniana jest na 400 milionów, z których 120 milionów to pasażerowie podróżujący pomiędzy portami w tym samym kraju.

 

Przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa statków pasażerskich w UE, zgodne są z międzynarodowymi i krajowymi standardami bezpieczeństwa, ich rezultatem są bezpieczniejsze statki oraz skuteczne radzenie sobie z wypadkami statków.

 

Statki, wybierające się w rejs międzynarodowy, włączając w to podróże pomiędzy państwami członkowskimi, podlegają międzynarodowym konwencjom oraz niektórym przepisom UE, podczas, gdy statki pływające pomiędzy portami w jednym państwie członkowskim, muszą dostosować się do przepisów unijnych oraz krajowych.

 

 


Debata: wtorek, 3 października

Głosowanie: środa, 4 października

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza (porozumienie w pierwszym  

#