Lepsze warunki w więzieniach sprzyjają resocjalizacji i zapobiegają radykalizacji 

Państwa członkowskie UE powinny poprawić warunki panujące w więzieniach oraz zająć się ich przeludnieniem w celu ochrony zdrowia więźniów, wspomagania resocjalizacji oraz zapobiegania ryzyku radykalizacji. Posłowie bronią rozwiązań innych niż więzienie dla osób skazanych, niestanowiących zagrożenia dla społeczeństwa, w projekcie rezolucji debatowanym w środę, a głosowanym w czwartek.

Więcej informacji

W 2014 roku, w więzieniach na terenie UE przebywało ponad pół miliona osób, zarówno tych odsiadujących wyrok, jak i czekających na proces. Zgodnie z danymi Rady Europy, liczba zatrzymanych przekracza ilość miejsc, w ponad jednej trzeciej zakładów karnych w UE.


Debata: środa, 4 października

Głosowanie: czwartek 5 października

Procedura: Sprawozdanie z inicjatywy własnej