Szczyt UE i przyszłość Europy 

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk weźmie udział w debacie poselskiej, na temat wyników spotkania przywódców europejskich, w dniach 19-20 października, poświęconemu migracji, polityce azylu, obronności oraz negocjacjom nad Brexitem.

Przewodniczący Tusk przedstawi również posłom wyniki wstępnych dyskusji głów państw o różnych scenariuszach przyszłości Europy.


 

Debata: wtorek, 24 października

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej (bez rezolucji)

#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey