Walka z dumpingiem: nowe zasady chroniące pracę i przemysł w UE 

Finałowe głosowanie Parlamentu nad nowymi zasadami walki z dumpingiem i subsydiowaniem eksportu przez kraje trzecie.

Celem nowych przepisów jest przeciwstawianie się nieuczciwym praktykom handlowym, stosowanym przez kraje trzecie, w których państwo głęboko ingeruje w gospodarkę. Nieformalne porozumienie pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami oraz Radą zawarto 3 października, ale musi być ono zaakceptowane przez cały Parlament.


Unikalne w skali światowej zasady handlowe UE zakładają przestrzeganie, przez partnerów i producentów spoza Unii, międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska.


Posłowie upewnili się również, że firmy z UE nie będą musiały przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów na to, że ich konkurenci z krajów trzecich prowadzą dumping towarów na rynku UE oraz że dochodzenia dotyczące dumpingu uwzględnią potrzeby gospodarcze i handlowe małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Ponadto unijne związki zawodowe będą miały możliwość przedstawienia swojej opinii o decyzjach dotyczących środków ochrony handlu.


Fakty

Przedsiębiorstwa w UE i tym samym miejsca pracy, z trudnością konkurują z importem po zaniżonych cenach z krajów trzecich, mających nadmierne moce produkcyjne i gospodarki dotowane, głównie w sektorach hutnictwa stali, aluminium, rowerów, cementu, przemysłu chemicznego, ceramiki, szkła, papieru i paneli słonecznych.


Nowe przepisy umożliwiłyby UE reagowanie na takie nieuczciwe praktyki handlowe poprzez przeciwdziałanie importowi, kiedy ceny, z powodu ingerencji państwa, nie zostały ustalone zasadach rynkowych.


Posłowie negocjują również dalsze plany aktualizacji unijnych "instrumentów ochrony handlu" w celu podniesienia ceł przeciwko dumpingowemu lub subsydiowanemu importowi z krajów, które zwykle w niewielkim stopniu ingerują w gospodarkę.Debata: wtorek, 14 listopada

Głosowanie: środa 15 listopada

Konferencja prasowa: środa 15 listopada o 15.00, z udziałem sprawozdawcy Salvatore Cicu (EPP, IT) oraz przewodniczącego komisji ds. handlu Bernda Lange (S&D, DE)

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

#antidumping