Polska a państwo prawa: Parlament Europejski zamierza poprzeć podjęcie działań przez UE 

Parlament odniesie się do wniosku Komisji Europejskiej o ustalenia ryzyka poważnego naruszenia wartości Unii Europejskiej w Polsce. W środę odbędzie się debata z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rezolucja będzie głosowana w czwartek.

Parlament zamierza poprzeć apel Komisji Europejskiej do rządów państw UE o ustalenie, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE przez polskie władze. Jeżeli tak, to Rada mogłaby zdecydować o podjęciu działań określonych w artykule 7 Traktatu o UE. Zastrzeżenia posłów dotyczące praworządności w Polsce koncentrują się na trójpodziale władzy, niezawisłości sądownictwa i prawach podstawowych.


Debata: środa 28 lutego, 28 lutego

Głosowanie: czwartek, 1 marca br.

Procedura: Oświadczenie Komisji wraz z rezolucją

Kod procedury: 2018/2541 (RSP)

#Artykuł7 #PaństwoPrawa @TimmermansEU