Debata poselska o priorytetach na czerwcowy Szczyt UE (28-29.06) 

Debata na temat poselskich priorytetów w związku ze spotkaniem liderów UE, 28 i 29 czerwca, w Brukseli, odbędzie się we wtorek. Najważniejsze tematy Szczytu to migracja, bezpieczeństwo, obronność, długoterminowy budżet UE, Brexit oraz reforma strefy euro.

Europejskie głowy państw i rządów spotkają się 28 i 29 czerwca w Brukseli, aby omówić najpilniejsze polityczne priorytety UE, w tym sposób kontynuowania prac nad wspólnym systemem azylowym UE, a także aby ocenić postępy w trwających negocjacjach w sprawie systemu Brexit (w formacie UE-27).

 

Mają również odbyć się debaty na temat długoterminowego budżetu UE (wieloletnie ramy finansowe - WRF), bezpieczeństwa i obronności, innowacyjności i cyfrowej Europy oraz reformy w strefie euro (w formacie szczytu państw strefy euro).


Debata: wtorek, 12 czerwca 

Procedura: Debata bez rezolucji

#EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG