Unijne przepisy bezpieczeństwa dla dronów 

Posłowie mają poprzeć przepisy dla całej UE, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz wspomagające rozwój rynku.

We wtorek posłowie zagłosują nad projektem przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z Radą, dotyczących zasad UE dla dronów oraz ich operatorów, zapewniających bezpieczeństwo, pewność oraz ochronę prywatności i danych osobistych.


Na przykład, operator drona musi zapewnić, że znajduje się od w bezpiecznej odległości od innych uczestników przestrzeni powietrznej, ponadto drony muszą być projektowane w sposób wykluczający ryzyko dla ludzi.


Ze względu na wzrost użycia dronów, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązujących na terenie całej Unii przepisów dla dronów, które stanowiłyby część aktualizacji przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w UE, w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz stymulacji rozwoju rynku, hamowanej przez nieskoordynowane przepisy krajowe. Dotychczas, drony ważące mniej niż 150 kg, podlegały przepisom krajowym.


Posłowie uważają również, że operatorzy dronów, które są w stanie, w przypadku kolizji, wyrządzić krzywdę ludziom, powinni być zarejestrowani a drony powinny mieć oznaczenie umożliwiające ich identyfikację.


Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego i Komisja Europejska będą odpowiedzialne za opracowanie bardziej szczegółowych ogólnounijnych przepisów w oparciu o te kluczowe zasady.


Przepisy określą, jakie drony będą musiały posiadać certyfikat, na podstawie ryzyka związanego z zamierzonym sposobem ich używania. Jak również warunki, w jakich samoloty bezzałogowe powinny być wyposażone w takie urządzenia jak wysokościomierz, możliwość określenia zmiany strefy geograficznej oraz maksymalne dopuszczalne odległości operacyjne, funkcje unikania kolizji i automatycznego lądowania.


Debata: poniedziałek, 11 czerwca

Głosowanie: wtorek, 12 czerwca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu