Miliard euro pomocy finansowej z UE dla Ukrainy na lata 2018-2019 

Unijna pomoc finansowa w wysokości miliarda euro ma służyć poprawie stabilności finansowej Ukrainy. Debata odbędzie się we wtorek, a głosowanie w środę.

Parlamentarna komisja do spraw handlu poparła 17 maja wniosek Komisji Europejskiej w sprawie pakietu finansowego dla Ukrainy. Miliard euro ma być wypłacany w formie pożyczek. Mają one pomóc w zaspokojeniu części potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego Ukrainy w latach 2018-2019. Sprawozdanie w tej sprawie przygotował Jarosław Wałeşa.


Komisja handlu podkreśliła, że pomoc jest uzależniona od poszanowania przez Ukrainę mechanizmów demokracji, państwa prawa i praw człowieka. Nalegali również, by pożyczki były uzależnione od postępów Ukrainy w walce z korupcją, w tym od powołania wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego.


Unijna pomoc makrofinansowa to fundusz nadzwyczajny, który ma celu na szybkie rozwiązanie poważnych trudności finansowych w krajach nienależących do UE. Od początku kryzysu na Ukrainie w 2014 roku Unia udziela Ukrainie pomocy z tego funduszu już po raz czwarty. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że w 2018 r. i na początku 2019 r. ukraińskie potrzeby finansowe pozostaną na poziomie 3,6 mld EUR.


Debata: wtorek 12 czerwca

Głosowanie: środa, 13 czerwca

Procedura 2018/0058(COD): zwykła procedura ustawodawcza

#Ukraina