Wraca projekt przepisów o prawach autorskich: analiza na posiedzeniu plenarnym 

Głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich w sferze cyfrowej odbędzie się w środę.

Podczas głosowania plenarnego w lipcu posłowie zakwestionowali decyzję parlamentarnej Komisji Prawnej o rozpoczęciu negocjacji z Radą, wtorkowa debata będzie dla nich okazją do wyrażenia opinii oraz przedyskutowania, które kwestie powinny być dla Parlamentu najważniejsze podczas negocjacji z państwami członkowskimi. W środę, tekst przygotowany przez Komisję Prawną oraz poprawki do niego zgłoszone, będą przedmiotem głosowania.

Tekst przyjęty w głosowaniu stanowić będzie mandat negocjacyjny dla przedstawicieli PE podczas negocjacji z Radą nad ostatecznym porozumieniem. Rada przyjęła swoje stanowisko w maju 2018 roku.

Debata: wtorek, 11 września

Głosowanie: środa 12 września

Procedura: zwykla procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

Konferencja prasowa: środa, 14.30, z udziałem sprawozdawcy Axela Vossa (EPP, DE)