Utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Posłowie zagłosują nad utworzeniem Korpusu Solidarności UE (ECS), który będzie oferował możliwości wolontariatu dla młodych ludzi w całej UE.

Po formalnym przyjęciu tekstu przez Radę, organizacje i młodzi ludzie mogą zacząć składać wnioski o pomoc w realizacji projektów w ramach nowego programu.

W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 17 do 30 lat, które mogą zarejestrować się i zgłosić do konkretnych działań, przynoszących korzyść społecznościom, związanych z edukacją, ochroną zdrowia, ochroną środowiska, zapobieganiu katastrofom, dostarczaniu żywności i innych artykułów, przyjmowaniem i integrowaniem migrantów i osób poszukujących azylu. Projektami kierować będą organizacje zaakceptowane przez Komisję Europejską w ramach systemu „znaku jakości”.

Całkowity budżet w wysokości 375,6 mln euro jest przeznaczony na lata 2018-2020. Oczekuje się, że pierwsze ogłoszenie w sprawie składania wniosków o finansowanie zostanie opublikowane przed końcem bieżącego roku. Komisja Europejska zaproponowała dodatkowy budżet w wysokości 1,26 mld euro na następny okres budżetowy 2021-2027, na działania objęte nowym programem.


Debata: poniedziałek, 10września

Głosowanie: wtorek, 11 września

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu