Czy UE powinna bronić swoich wartości: głosowanie o praworządności na Węgrzech 

Premier Viktor Orbán wystąpi podczas debaty poselskiej na temat rządów prawa na Węgrzech, przed głosowaniem decyzji, czy UE musi działać przeciwko ryzyku poważnego naruszenia wartości UE.

Viktor Orbán zabierze głos, prezentując swoją opinię na początku debaty.

Komisja Wolności Obywatelskich stwierdziła, że na Węgrzech istnieje wyraźne ryzyko takich naruszeń i zgłosiła wniosek, aby Parlament wezwał państwa członkowskie do wszczęcia procedury określonej w art. 7 ust. 1 Traktatu UE w celu przeciwdziałania zagrożeniu dla wartości leżących u podstaw UE, do których należy poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Aby wniosek w sprawie inicjatywy ustawodawczej, przygotowany przez Judith Sargentini (Greens/EFA, NL), został przyjęty a następnie przekazany Radzie Unii Europejskiej, potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości posłów, tj. 376, przy dwóch trzecich oddanych głosów.

Byłby to pierwszy raz, kiedy parlament Europejski występuje z inicjatywą zalecenia uruchomienia artykułu 7, ze względu na poważne zagrożenie dla rządów prawa, demokracji i praw podstawowych w państwie członkowskim.


Debata: wtorek, 11 września

Głosowanie: środa, 12 września

Procedura: rezolucja legislacyjna

Konferencja prasowa: środa, 14.00, z udziałem sprawozdawczyni Judith Sargentini