Wsparcie nowych ambitnych celów dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej  

Przeciwdziałające zmianie klimatu wiążące cele na rok 2030, w zakresie energii odnawialnej (32%) i efektywności energetycznej (32,5%), zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Oprócz wyznaczenia wiążących celów w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, nowe przepisy pozwolą obywatelom UE wytwarzać energię odnawialną na własne potrzeby oraz na magazynowania i sprzedaż nadwyżki produkcji.


Przepisy tworzą również nową strukturę zarządzania w celu osiągnięcia Unii Energetycznej, a także umożliwią stopniowe wycofywanie niektórych rodzajów biopaliw wytwarzanych z upraw żywności, w ramach przejścia na biopaliwa drugiej generacji.


Debata: poniedziałek, 12 listopada

Głosowanie: wtorek, 13 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: wtorek, 13 listopada o godzinie 14 (TBC)