Rola niemieckiego urzędu ds. młodzieży w transgranicznych sporach rodzinnych 

Posłowie alarmują w związku z kontrowersyjną rolą Niemieckiego Urzędu do spraw Młodzieży (Jugendamt), potępianego w wielu petycjach przez rodziców o innej niż niemiecka narodowości.

W następstwie debaty, która odbyła się 15 listopada, Parlament zagłosuje nad rezolucją, w której zwrócono uwagę na bardzo dużą liczbę petycji otrzymanych przez Parlament Europejski od rodziców niebędących Niemcami w ciągu ostatnich 10 lat, dotyczących działań niemieckiego urzędu ds. młodzieży. Składający petycje potępiają domniemaną dyskryminację i arbitralne środki podejmowane przeciwko nim w transgranicznych sporach rodzinnych z udziałem dzieci, a także niewystarczające doradztwo i wsparcie prawne ze strony władz w ich krajach.Debata: czwartek, 15 listopada

Głosowanie: czwartek, 29 listopada

Procedura: Rezolucje w sprawach bieżących