Prace nad ograniczeniem negatywnych skutków brexitu bez umowy 

W celu ograniczenia zakłóceń dla obywateli i przedsiębiorstw, posłowie zagłosują w sprawie transportu lotniczego i drogowego, programu Erasmus, ubezpieczeń społecznych oraz rybołówstwa.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja Europejska zaproponowała środki nadzwyczajne, mające na celu złagodzenie skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

Środki nadzwyczajne nie powielają korzyści płynących z członkostwa lub okresu przejściowego. Są one ograniczone w czasie i przyjmowane jednostronnie przez UE pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo przyjmie podobne środki (wzajemność).

Wśród propozycji rozwiązań prawnych poddanych pod głosowanie w trybie pilnym w środę, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE znajdują się między innymi:


  • Kontynuacja europejskiego programu spójności i współpracy transgranicznej PEACE IV pomiędzy Irlandią, Irlandią Północną i Szkocją

  • Upoważnienie do połowów dla statków rybackich UE na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach UE

  • Umożliwienie studentom i nauczycielom programu Erasmus w Wielkiej Brytanii lub z tego kraju ukończenia nauki za granicą (poslem sprawozdawcą jest Bogdan Zdrojewski, EPL, Polska)


  • Środki tymczasowe zapewniające, że operatorzy unikną całkowitego przerwania działalności transportowej między Zjednoczonym Królestwem a UE, poprzez umożliwienie brytyjskim operatorom transportu towarowego oraz operatorom autobusowym i autokarowym świadczenia usług między UE a Zjednoczonym Królestwem, pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zapewni równoważny dostęp operatorom unijnym

  • Środki tymczasowe umożliwiające brytyjskim liniom lotniczym świadczenie usług między Zjednoczonym Królestwem a UE, o ile Zjednoczone Królestwo zapewnia równoważny dostęp dla przedsiębiorstw z UE


Głosowanie: środa, 13 marca

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu