Zmiany klimatyczne: Plan działań UE do 2050 

Posłowie przedyskutują długoterminowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych z Radą i Komisją Europejską, przed głosowaniem, które dobędzie się w czwartek.

Debata skoncentruje się na niedawnym komunikacie Komisji Europejskiej, w którym przedstawiono możliwe scenariusze wdrażania przez UE porozumienia paryskiego. Następnie posłowie zagłosują nad rezolucją zawierającą rekomendacje Parlamentu Europejskiego.

Rada Europejska również planuje przyjęcie własnej strategii w bieżącym roku.

Informacje pogłębione

Strony sygnatariuszy porozumienia paryskiego wzywa się do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnych gazów cieplarnianych. W komunikacie "Czysta planeta dla wszystkich", przyjętym w dniu 28 listopada, Komisja Europejska przedstawiła własną strategiczną, długoterminową wizję gospodarki neutralnej pod względem klimatu do 2050 roku, w tym osiem możliwych dróg rozwoju.

Tocząca się obecnie debata powinna umożliwić UE przyjęcie i przedstawienie ambitnej strategii do 2020 roku w ramach UNFCCC, a także określenie przyszłej polityki klimatycznej i energetycznej UE.


Debata: środa, 13 marca

Głosowanie: czwartek, 14 marca

Procedura: rezolucja nielegislacyjna