Bezpieczeństwo cybernetyczne: przeciwdziałanie zagrożeniom informatycznym ze strony Chin  

Parlament przyjmie we wtorek rezolucję o zagrożeniach dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności chińskich technologii w UE.

W projekcie rezolucji posłowie domagają się podjęcia pilnych działań na poziomie UE w celu przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa cybernetycznego. Jako źródło zagrożeń wskazują wzrost obecności chińskich technologii w UE.


Posłowie mają również przyjąć we wtorek rozporządzenie o bezpieczeństwie cybernetycznym, tzw. Akt ws. cyberbezpieczeństwa. Chcą podnieść poziom bezpieczeństwa UE dzięki ustanowieniu europejskiego systemu certyfikatów bezpieczeństwa cybernetycznego dla produktów, procesów i usług informatycznych. Nowe przepisy poszerzają też mandat Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i zakładają przekazanie agencji dodatkowych środków finansowych na realizację nowych zadań.


W środę Parlament będzie głosował w sprawie projektu ustanowienia Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa


Debaty: poniedziałek, 11 marca (Akt ws. cyberbezpieczeństwa i chińskie technologie)

Głosowania: wtorek, 12 marca (Akt ws. cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji), środa 13 marca (Centrum Kompetencji)

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza (Akt ws. cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji); rezolucja nieustawodawcza (chińskie technologie)

Kod procedury: 2017/0225(DORSZ) I 2019/2575(RSP)