Przeciwdziałanie wrogiej propagandzie przed wyborami europejskimi w 2019 r. 

Parament chce bronić europejskie demokracje przed zagranicznymi podmiotami rozpowszechniającymi błędne informacje lub manipulującymi danymi osobowymi wyborców.

Głosowanie odbędzie się we wtorek. Przyjęcie przepisów przez Parlament umożliwi nakładanie kar finansowych na paneuropejskie partie polityczne i fundacje, które celowo naruszają przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych.


Ostatnie przypadki, takie jak skandal Facebooka i Cambridge Analytiki pokazały, jak niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych może osłabić procesy demokratyczne. Nowe zasady zostały już wstępnie uzgodnione przez państwa członkowskie i mają wejść w życie z odpowiednim wyprzedzeniem przed wyborami europejskimi w maju 2019 roku.


Posłowie będą również głosować nad rezolucją, w której podsumowano ostatnie wysiłki UE na rzecz przeciwdziałania wrogiej propagandzie ze strony zagranicznych podmiotów oraz promowania nowych technologii w celu radzenia sobie z propagandą i fałszywymi kontami w mediach społecznościowych.


Projekt rezolucji zdecydowanie potępia również coraz bardziej agresywne próby Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej, mające na celu podważenie "normatywnych podstaw i zasad demokracji europejskich oraz suwerenności wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego", które wpływają na wybory polityczne i wspierają ruchy ekstremistyczne.Kod procedury: 2018/0336(COD)

Kod procedury: 2018/2115(INI)

Debaty: wtorek, 12 marca

Głosowanie: środa, 13 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie porozumienia (dane osobowe w EE19); rezolucja nielegislacyjna (wrogia propaganda)

Konferencja prasowa Anny Fotygy na temat przeciwdziałania propagandzie obcych państw: środa, 13 marca, 14.00-14.30