Przyszłość stosunków UE - Rosja: stanowisko Parlamentu Europejskiego 

UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe -mówi projekt rezolucji, która będzie głosowana we wtorek.

Posłowie uważają, że UE powinna dokonać rewizji obowiązującej umowy o partnerstwie i współpracy z Rosją i ograniczyć współpracę z tym krajem do dziedzin, w których istnieje wspólnota interesów, takich jak walka z terroryzmem i zmiany klimatu.


Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja w pełni wdrożyła tzw. porozumienie mińskie w celu zakończenia wojny we wschodniej Ukrainie i zaczęła przestrzegać prawa międzynarodowego.


Dopóki to nie nastąpi UE musi być gotowa do nałożenia na Rosję dalszych sankcji, w szczególności wobec konkretnych osób. Posłowie zaznaczają jedocześnie, że sankcje powinny pozostać proporcjonalne do poziomu zagrożenia ze strony Rosji.


W grudniu ubiegłego roku Rada przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji do 31 lipca 2019 r.


Debata: poniedziałek, 11 marca

Głosowanie: wtorek, 12 marca

Procedura: rezolucja nielegislacyjna