Łańcuch dostaw żywności: nowe przepisy przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym 

Projekt przepisów chroniących rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi kupców, będzie przedmiotem debaty w poniedziałek i głosowania w czwartek.

Nowe przepisy, nieoficjalnie uzgodnione z ministrami UE w grudniu, mają na celu wprowadzenie lepszej równowagi w łańcuchu dostaw żywności. Wymieniają one na czarnej liście niektóre praktyki, takie jak opóźnione płatności za dostarczone produkty, opóźnione jednostronne anulowanie lub zmiany zamówień z mocą wsteczną, odmowa podpisania przez nabywcę pisemnej umowy z dostawcą oraz niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych.

Więcej informacji tutaj


Debata: poniedziałek, 11 marca

Głosowanie: wtorek, 12 marca

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja prasowa: wtorek, 12 marca, o 15.00