Debata na temat nowych sankcji UE za łamanie praw człowieka 

Propozycja inspirowana aktem Magnickiego, zakłada zamrożenie aktywów oraz odmowę wiz osobom odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka.

Wniosek dotyczący unijnego systemu sankcji w za łamanie praw człowieka jest obecnie rozpatrywany przez państwa członkowskie UE w Radzie.

Podobne ramy prawne istnieją już w USA, Kanadzie i kilku krajach UE, a ich celem jest karanie osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka na całym świecie.

Prezydent Barack Obama podpisał w grudniu 2012 r. amerykański akt Magnickiego wymierzony w rosyjskich urzędników uznanych za odpowiedzialnych za śmierć rosyjskiego księgowego podatkowego Siergieja Magnickiego w moskiewskim więzieniu w 2009 r.

Debata: wtorek, 12 marca

Głosowanie: środa, 13 marca

Procedura: rezolucja nielegislacyjna