Rynek energii elektrycznej w UE czystszy i skierowany na klienta 

We wtorek posłowie zagłosuj na przepisami, tworzącymi konkurencyjny unijny rynek energii elektrycznej, lepiej przygotowany na ryzyko i dostarczający czystszą energię.

Oczekuje się, że posłowie przyjmą we wtorek cztery ustawy związane z rynkiem energii elektrycznej UE i tym samym zakończą prace nad pakietem Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków.


Jednym z głównych celów nowych przepisów jest usunięcie barier w transgranicznym handlu energią elektryczną, ułatwienie handlu energią odnawialną ponad granicami UE, a tym samym wspieranie wysiłków na rzecz osiągnięcia wiążącego celu UE, jakim jest 32 % udział energii odnawialnej do 2030 roku.


Wynikiem przyjęcia pakietu będzie także położenie kresu państwowym subsydiom dla najbardziej zanieczyszczających elektrowni węglowych w Europie, aby pozostawały w gotowości na wypadek nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię, np.: podczas niezwykle mroźnych zim.


Inteligentne liczniki, dynamiczne ceny oraz zmiany dostawców


Ponadto, celem nowych przepisów jest uczynienie unijnego rynku energii elektrycznej bardziej konkurencyjnym i zorientowanym na konsumentów poprzez zapewnienie im dostępu do inteligentnych liczników, dynamicznych cen oraz możliwości bezpłatnej zmiany dostawcy w ciągu maksymalnie trzech tygodni (a do 2026 w ciągu 24 godzin).


Wreszcie, aby lepiej chronić obywateli UE przed nagłymi niedoborami w dostawach energii elektrycznej, sektor będzie lepiej przygotowany do radzenia sobie z ryzykiem, a ACER, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, otrzyma więcej zadań i uprawnień w celu lepszego uregulowania unijnego rynku energii elektrycznej.Debata: poniedziałek, 25 marca

Głosowanie: wtorek, 26 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza