Ochrona sygnalistów: nowe zasady dla UE  

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań.

Nowe przepisy, nieformalnie uzgodnione pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami oraz ministrami UE, zostaną poddane pod głosowanie we wtorek. Wprowadzają one nowe obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów. Przepisy mają zapewnić stworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa UE (w przedsiębiorstwach oraz wobec władz publicznych), zabezpieczenia przed odwetem, takim jak zastraszanie lub nękanie, oraz środków wsparcia, takich jak pomoc prawna i dostęp do informacji na temat procedur i środków naprawczych.


Ostatnie skandale, od LuxLeaks po Panama Papers i Cambridge Analytica, pokazały, jak ważna jest pomoc informatorów w wykrywaniu oraz zapobieganiu naruszeniom prawa UE szkodliwym dla interesu publicznego i społeczeństwa.


Debata: poniedziałek, 15 kwietnia

Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja Prasowa: wtorek, 16 kwietnia, o 15.00, z udziałem sprawozdawczyni Virginie Rozière (S&D, FR)