Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie miała własny pion operacyjny 

Docelowo służby operacyjne Europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej mają liczyć 10 tysięcy osób. Debata plenarna oraz głosowanie odbędą się w środę.

Stopniowe wzmacnianie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która powstała dwa lata temu na bazie Frontexu (z siedzibą w Warszawie) polega na poszerzeniu jej uprawnień i zwiększaniu zasobów. Dotychczas agencja realizowała swe zadania przede wszystkim w oparciu o personel i wyposażenie oddawane dobrowolnie do jej dyspozycji przez państwa członkowskie. Zmiany w przepisach mają pozwolić jej na stworzenie własnego pionu operacyjnego. Już w 2021 Frontex zatrudniałby 5 000 pracowników operacyjnych, liczba ta miałaby zostać podwojona do 2027 r.


Agencja jest kluczowym elementem unijnego systemu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Jej zadania obejmują między innymi realizację powrotów do kraju pochodzenia osób przebywających w UE nielegalnie i zapobieganie wtórnym przepływom migrantów o nieuregulowanym statusie oraz przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej.


Dzięki nowelizacji przepisów wzrośnie skuteczność wsparcia, jakiego agencja udziela państwom członkowskim w obronie granic i realizacji unijnej polityki migracyjnej. Poprawi się jej zdolność szybkiego reagowania. Zintegrowane zarządzanie granicami obejmuje też współpracę z państwami nienależącymi do UE. Nowelizacja wzmacnia zdolności operacyjne Frontexu na terytorium państw sąsiadujących z UE, które zawarły z Unią umowy w tej dziedzinie.


Debata: środa, 17 kwietnia

Głosowanie: środa, 17 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Kod procedury: 2018/0330(COD)

Konferencja prasowa: środa, 17 kwietnia, godz. 16.30 z udziałem sprawozdawcy i komisarza Avramopoulosa (termin do potwierdzenia).