Nowe formy zatrudnienia: Posłowie zagłosują nad większymi prawami dla pracowników 

Posłowie mają zatwierdzać w głosowaniu we wtorek minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, jak Uber czy Deliveroo.

Przepisy, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, wymagają, aby wszyscy pracownicy byli od pierwszego dnia pracy informowani o zasadniczych elementach umowy o pracę, takich jak opis obowiązków, data rozpoczęcia, czas trwania, wynagrodzenie i standardowy dzień pracy lub godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.

Nowe przepisy przyznają również pracownikom szczególne prawa dostosowane do problemów, z którymi borykają się osoby wykonujące pracę na żądanie lub pracę wynikającą ze zmiennych harmonogramów. Są to przewidywalne godziny pracy i terminy anulowania umów na żądanie. Ponadto okresy próbne nie powinny być dłuższe niż sześć miesięcy, a odnowiona umowa o pracę odnosząca się do tej samej funkcji nie powinna skutkować nowym okresem próbnym.


Debata: wtorek, 16 kwietnia

Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu