Lepsza ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd i nieuczciwymi praktykami handlowymi 

Nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów będzie głosowana w środę. Zmiany dotyczą wprowadzających w błąd internetowych rankingów produktów i oraz podwójnej jakości produktów.


Internetowe platformy handlowe i porównywarki (np. Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) będą musiały ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania przez nie ofert proponowanych klientom, którzy poszukują usług i produktów. Konsumenci będą musieli być poinformowani, czy kupują towary lub usługi od firmy czy od osoby prywatnej, aby wiedzieć jaka przysługuje im ochrona w przypadku problemów. Klienci często sugerują się rankingiem produktów proponowanym przez wyszukiwarki i porównywarki i dlatego powinni wiedzieć, czy wyższe miejsce produktu w rankingu wynika z ocen innych klientów czy też z opłaty wniesionej przez sprzedającego w ramach działań promocyjnych.


Nowelizacja dotyczy również kwestii tzw. "podwójnej jakości produktów". Chodzi o sytuację, gdy produkty wprowadzane w różnych krajach do obrotu pod tą samą marką i nazwą różnią się składem lub właściwościami. Tekst zawiera klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję Europejską do oceny sytuacji po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy, aby sprawdzić, czy podwójna jakość produktów powinna zostać dodana do "czarnej listy" nieuczciwych praktyk handlowych.


Parlament zawarł z Radą UE kompromis w sprawie brzmienia nowych przepisów. Przepisy te zmieniają cztery obowiązujące dyrektywy dotyczące praw konsumentów: w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, w sprawie praw konsumentów, w sprawie nieuczciwych warunków umów i w sprawie wskazywania cen. Jest on częścią pakietu „Nowy ład dla konsumentów


Kod procedury: 2018/0090(COD)

Debata: wtorek, 16 kwietnia

Głosowanie: środa, 17 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza (współdecydowanie), porozumienie w pierwszym czytaniu