‘InvestEU’: impuls wzrostu, inwestycji i dla nowych miejsc pracy 

Eurodeputowani mają zatwierdzić tymczasowe i częściowe porozumienie z ministrami UE w sprawie nowego programu UE wspierającego inwestycje i dostęp do finansowania w latach 2021-2027.

Inicjatywa "InvestEU", której celem jest wygenerowanie prawie 700 mld EUR na inwestycje, powinna działać jak platforma startowa dla inwestycji, które w przeciwnym razie byłyby trudne do zrealizowania. Zastępuje ona obecny Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), utworzony po kryzysie finansowym w 2008 roku.


Posłowie chcą poprawić wniosek Komisji Europejskiej poprzez zwiększenie gwarancji UE (z 38 mld euro do 40,8 mld euro, aby uruchomić 698 mld euro na inwestycje), wprowadzenie nowych celów, takich jak zatrudnienie, wzmocnienie ochrony klimatu oraz zwiększenie odpowiedzialności za zarządzanie programem.


Parlament Europejski planuje zamknięcie pierwszego czytanie, w tym części już uzgodnionych z państwami członkowskimi (komunikat prasowy tutaj). Nowo wybrany Parlament Europejski będzie kontynuował rozmowy z ministrami UE.


Specjalna strona poświęcona projektom, które otrzymały wsparcie UE, dane dotyczące Polski.


Debata: środa, 17 kwietnia
Głosowanie: czwartek, 18 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, zamkniecie pierwszego czytania