Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Akredytacje dla środków przekazu

03-03-2007 - 12:00
 

Dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy radiowe i telewizyjne mają możliwość dostępu do budynków Parlamentu i pracy w obrębie tych budynków po uzyskaniu akredytacji prasowej lub specjalnej akredytacji dla sektora audiowizualnego. Zaleca się przygotowanie do wizyty w Parlamencie poprzez skontaktowanie się z właściwymi służbami administracyjnymi.


Akredytacja dla mediów pisanych


Instytucje UE posiadają wspólny system akredytacji dla stałych korespondentów w Brukseli, którzy spełniają warunki ustanowione przez służby prasowe tych instytucji. Dotyczy to trzech miejsc pracy Parlamentu (Brukseli, Strasburga i Luksemburga). Wnioski o akredytacje należy kierować do służby prasowej Komisji Europejskiej – szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym odnośnikiem.


Osoby, które nie kwalifikują się do akredytacji w ramach powyższego systemu, ale regularnie relacjonują wydarzenia w Parlamencie Europejskim i pracują w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu, lub w ich pobliżu, mogą otrzymać od służby prasowej PE roczną akredytację do Parlamentu Europejskiego, ważną we wszystkich trzech miejscach pracy. Przepisy dotyczące tej akredytacji znajdują się pod poniższym odnośnikiem.

  

Dziennikarze niepracujący na stałe w Brukseli, Strasburgu lub Luksemburgu mogą otrzymać przy wejściu dla prasy, za okazaniem krajowej legitymacji prasowej i krajowego dowodu tożsamości lub paszportu, przepustkę prasową ważną na czas danego spotkania lub posiedzenia (Bruksela: budynek PHS, wejście od strony rue Vautier; Strasburg – podczas sesji plenarnych: budynek LOW, pierwsze wejście po lewej stronie od przejścia na centralny dziedziniec).


Karta akredytacyjna umożliwia łatwy dostęp do budynków Parlamentu i korzystanie z udogodnień przeznaczonych dla dziennikarzy, takich jak stanowiska pracy w sali prasowej.
Akredytacje – media pisane


 Bruksela

Edel CONNOR

+ 32 2 28 41528


presse-conf@europarl.europa.euSpecjalna akredytacja dla sektora audiowizualnego


Aby móc poruszać się w obrębie budynków PE ze sprzętem audiowizualnym oraz uzyskać zezwolenie na filmowanie i fotografowanie, ekipy telewizyjne i fotoreporterzy muszą złożyć wniosek o dodatkową akredytację wydawaną przez Dział Audiowizualny.


Zbiór przepisów regulujących filmowanie i fotografowanie na terenie Parlamentu znajduje się pod poniższym odnośnikiem.


Akredytacje – media radiowo-telewizyjne


 Bruksela

Strasburg

Kirsten VAN KAMPEN

 +32 2 284 48 17

+33 3 88 17 45 61

Fax :

 +32 2 284 07 89

+33 3 88 17 69 46


AVaccreditations@europarl.europa.eu 


Dot. : 20050818SRV00272
Ostatnia aktualizacja: ( 14-11-2013 - 16:16)