Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Specjaliści do kontaktów z prasą

16-02-2010 - 11:32
 

Z kim się kontaktować w Dziale Prasowym?Dyrektor i rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego


Jaume DUCH

w Brukseli : +32 2 28 43000

Nr telefonu komórkowego : +32 496 59 94 76

w Strasburgu : +33 3 88 1 74705

jaume.duch@europarl.europa.eu


Służba prasowa Parlamentu Europejskiego to zespół rzeczników prasowych, których zadaniem jest wsparcie dziennikarzy i dostarczanie im aktualnych informacji na temat działalności Parlamentu. Każdy rzecznik prasowy specjalizuje się w określonej dziedzinie lub jest przypisany do określonego języka lub państwa członkowskiego. Dzięki temu dziennikarze ze wszystkich państw członkowskich otrzymują pełne informacje na temat wszystkich obszarów działalności Parlamentu.

Na kolejnych stronach znajdują się dane kontaktowe osób, które mogą być pomocne przy przygotowywaniu relacji z działalności Parlamentu.Mogą Państwo również skontaktować się z salą prasową pod numerem telefonu: +32 2 2833 000.Kierownik Działu Prasowego


Marjory VAN DEN BROEKE

w Brukseli : + 32 2 28 44304

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 86

w Strasburgu : +33 3 88 1 74336

marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu


Kierownik Działu Obsługi i Monitorowania Mediów


Ioannis DARMIS

w Brukseli : + 32 2 28 43816

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 69

w Strasburgu : +33 3 88 1 74692

ioannis.darmis@europarl.europa.eu


Koordynator Działu Prasowego


Constanze BECKERHOFF

w Brukseli : +32 2 28 44302

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 50

w Strasburgu : +33 3 88 1 73780

constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu


Malene CHAUCHEPRAT

w Brukseli : +32 2 28 42530

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 25

w Strasburgu : +33 3 88 1 64123

malene.chaucheprat @europarl.europa.eu


Delphine COLARD

w Brukseli : +32 2 28 43383

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 44 85

w Strasburgu : +33 3 881 74751

delphine.colard@europarl.europa.eu


Dot. : 20100209FTX68658
Ostatnia aktualizacja: ( 10-03-2014 - 15:51)
 
 

Rzecznicy prasowi według obszaru

Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk rzeczników prasowych wraz z informacją, za które komisje są oni odpowiedzialni.


Koordynator


Federico DE GIROLAMO

w Brukseli : +32 2 28 31389

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 91

w Strasburgu : +33 3 88 1 72850

federico.degirolamo@europarl.europa.eu


Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności (ENVI),Przemysł, Badania Naukowe i Energia (ITRE),Economic and Monetary Affairs (ECON), Zatrudnienie i Sprawy Socjalne (EMPL), Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów (IMCO)


Koordynator :

John SCHRANZ(ECON)

w Brukseli : +32 2 28 44264

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 14 02

w Strasburgu : +33 3 88 1 74076


Baptiste CHATAIN (ENVI)

w Brukseli : +32 2 28 40992

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 13 37

w Strasburgu : +33 3 88 1 74151


Eirini NIKOLAIDOU (ITRE)

w Brukseli : +32 2 28 32798

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 83

w Strasburgu : +33 3 88 1 74651


Sara AHNBORG (ITRE)

w Brukseli : +32 2 28 34018

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 13 36

w Strasburgu : +33 3 88 1 72420


Dorota KOLINSKA (ECON)

w Brukseli : +32 2 28 32787

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 80

w Strasburgu : +33 3 88 1 74005


Rikke ULDALL(IMCO)

w Brukseli : +32 2 28 42976

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 57

w Strasburgu : +33 3 88 1 72033


Gediminas VILKAS(IMCO)

w Brukseli : +32 2 28 46396

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 30

w Strasburgu : +33 3 88 1 64504


Nora CHAAL(ITRE, EMPL)

w Brukseli : +32 2 28 32269

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 34 02

w Strasburgu : +33 3 88 1 78290


envi-press@europarl.europa.eu

indu-press@europarl.europa.eu

econ-press@europarl.europa.eu

empl-press@europarl.europa.eu

imco-press@europarl.europa.eu


Rolnictwo i Rozwój Wsi (AGRI), Rybołówstwo (PECH),Rozwój Regionalny (REGI), Kultura i Edukacja (CULT), Transport and Tourism (TRAN)


Koordynator :

Michaela FINDEIS(TRAN)

w Brukseli : +32 2 28 31141

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 32

w Strasburgu : +33 3 88 1 73603


Jan JAKUBOV (AGRI)

w Brukseli : +32 2 28 34476

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 90

w Strasburgu : +33 3 881 73840


Cornelia GUSA (CULT)

w Brukseli : +32 2 28 32601

w Strasburgu : +33 3 88 1 73784


Armin WISDORFF (REGI, PECH)

w Brukseli : +32 2 28 40924

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 13 45

w Strasburgu : +33 3 881 73780


Jaan SOONE (TRAN, REGI)

w Brukseli : +32 2 28 32282

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 29

w Strasburgu : +33 3 881 73478


agri-press@europarl.europa.eu

fish-press@europarl.europa.eu

region-press@europarl.europa.eu

cult-press@europarl.europa.eu

tran-press@europarl.europa.eu


Sprawy Konstytucyjne (AFCO), Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne (LIBE), Prawo (JURI), Prawa Kobiet i Równouprawnienie (FEMM), Petycje (PETI)


Koordynator :

Federico DE GIROLAMO

w Brukseli : +32 2 28 31389

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 91

w Strasburgu : +33 3 88 1 72850


Natalia DASILVA (PETI, LIBE)

w Brukseli : +32 2 28 44301

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 39 85

w Strasburgu : +33 3 88 1 73661


Isabel Teixeira NADKARNI ( AFCO, LIBE)

w Brukseli : + 32 2 28 32198

Nr telefonu komórkowego : +32 498 983 336

w Strasburgu : +33 3 88 1 76758


Maja OREL SCHWARZ(FEMM)

w Brukseli : + 32 2 28 32357

Nr telefonu komórkowego : +32 4738 64 974

w Strasburgu : +33 3 88 1 74005


Niina SALORANTA(JURI)

w Brukseli : + 32 2 28 31834

Nr telefonu komórkowego : +32 473 84 03 65

w Strasburgu : +33 3 88 1 74005


constit-press@europarl.europa.eu

libe-press@europarl.europa.eu

lega-press@europarl.europa.eu

femm-press@europarl.europa.eu

peti-press@europarl.europa.eu

crim-press@europarl.europa.eu


Budżet (BUDG), Kontrola Budżetowa (CONT)


Koordynator :

Ron KORVER (BUDG, MFF, CONT)

w Brukseli : +32 2 28 44659

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 88

w Strasburgu : +33 3 88 1 74903


Eszter BALAZS (BUDG, CONT)

w Brukseli : +32 2 28 32584

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 86

w Strasburgu : +33 3 88 1 72420


budg-press@europarl.europa.eu

cont-press@europarl.europa.eu


Sprawy Zagraniczne (AFET), Rozwój (DEVE), Handel Międzynarodowy (INTA), Prawa Człowieka (DROI), Bezpieczeństwo i Obrona (SEDE), AKP, Euromed, Eurolat, Euronest


Koordynator :

Vaclav LEBEDA (AFET, SEDE)

w Brukseli : +32 2 28 32971

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 27

w Strasburgu : +33 3 88 1 73839


Agnese KRIVADE (INTA, DEVE)

w Brukseli : +32 2 2843562

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 39 83

w Strasburgu : +33 3 88 1 74794


Raluca HULUBAN (DEVE, DROI)

w Brukseli : +32 2 28 41498

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 34

w Strasburgu : +33 3 88 1 74794


foreign-press@europarl.europa.eu

inta-press@europarl.europa.eu

deve-press@europarl.europa.eu


 
 

Rzecznicy prasowi według języka

Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk rzeczników prasowych (według języka).


Koordynator


Michaela FINDEIS

w Brukseli : +32 2 28 31141

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 32

w Strasburgu : +33 3 88 1 73603

michaela.findeis@europarl.europa.eu


bułgarski


Doichin CHOLAKOV

w Brukseli : +32 2 28 42303

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 39 86

w Strasburgu : +33 3 88 1 74608

presa-bg@europarl.europa.eu


czeski


Vaclav LEBEDA

w Brukseli : +32 2 28 32971

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 27

w Strasburgu : +33 3 88 1 73839

TiskoveOddeleni-CZ@europarl.europa.eu


duński


Rikke ULDALL

w Brukseli : +32 2 28 42976

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 57

w Strasburgu : +33 3 88 1 72033

presse-DK@europarl.europa.eu


niemiecki


Armin WISDORFF

w Brukseli : +32 2 28 40924

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 13 45

w Strasburgu : +33 3 881 73780

presse-DE@europarl.europa.eu


estoński


Jaan SOONE

w Brukseli : +32 2 28 32282

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 29

w Strasburgu : +33 3 881 73478

press-ET@europarl.europa.eu


grecki


Eirini NIKOLAIDOU

w Brukseli : +32 2 28 32798

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 83

w Strasburgu : +33 3 88 1 74651

Typos-el@europarl.europa.eu


angielski


Mary BRAZIER

w Brukseli : +32 2 28 32733

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 3587

w Strasburgu : +33 3 88 1 74005

press-EN@europarl.europa.eu


hiszpański


Natalia DASILVA

w Brukseli : +32 2 28 44301

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 39 85

w Strasburgu : +33 3 88 1 73661

prensa-ES@europarl.europa.eu


francuski


Nora CHAAL

w Brukseli : +32 2 28 32269

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 3402

w Strasburgu : +33 3 88 1 78290

presse-FR@europarl.europa.eu


włoski


Federico DE GIROLAMO

w Brukseli : +32 2 28 31389

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 91

w Strasburgu : +33 3 88 1 72850

stampa-IT@europarl.europa.eu


łotewski


Agnese KRIVADE

w Brukseli : +32 2 28 43562

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 39 83

w Strasburgu : +33 3 881 74794

prese-LV@europarl.europa.eu


litewski


Gediminas VILKAS

w Brukseli : +32 2 28 46396

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 30

w Strasburgu : +33 3 88 1 74005

spauda-LT@europarl.europa.eu


węgierski


Eszter BALAZS

w Brukseli : +32 2 28 32584

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 33 86

w Strasburgu : +33 3 88 1 72420

sajto-HU@europarl.europa.eu


maltański


John SCHRANZ

w Brukseli : +32 2 28 44264

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 14 02

w Strasburgu : +33 3 88 1 74076

stampa-MT@europarl.europa.eu


holenderski


Ron KORVER

w Brukseli : +32 2 28 44659

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 88

w Strasburgu : +33 3 88 1 74903

persdienst-NL@europarl.europa.eu


polski


Dorota KOLINSKA

w Brukseli : +32 2 28 32787

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 80

w Strasburgu : +33 3 88 1 74076

prasa-PL@europarl.europa.eu


portugalski


Isabel Teixeira NADKARNI

w Brukseli : + 32 2 28 32198

Nr telefonu komórkowego : +32 498 983 336

w Strasburgu : +33 3 88 1 76758

imprensa-PT@europarl.europa.eu


rumuński


Raluca HULUBAN

w Brukseli : +32 2 28 41498

Nr telefonu komórkowego : + 32 498 98 33 34

redactia-RO@europarl.europa.eu


Slovak


Jan JAKUBOV

w Brukseli : +32 2 28 34476

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 90

w Strasburgu : +33 3 881 73840

TlacoveOddelenie-sk@europarl.europa.eu


słoweński


TiskovnaSluzba-SL@europarl.europa.eu


fiński


Niina SALORANTA

w Brukseli : +32 2 28 31834

Nr telefonu komórkowego : +32 473 84 03 65

w Strasburgu : +33 3 881 73472

Tiedotus@europarl.europa.eu


szwedzki


Sara AHNBORG

w Brukseli : +32 2 28 34018

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 13 36

w Strasburgu : +33 3 88 1 72420

press-SV@europarl.europa.eu


Croatian


Maja OREL SCHWARZ

w Brukseli : +32 2 28 32357

Nr telefonu komórkowego : +32 4738 64 974

w Strasburgu : +33 3881 72252

maja.orel@ep.europa.eu


 
 

Specjaliści do kontaktów z prasą w państwach członkowskich

Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk rzeczników prasowych Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich.


Szef departamentu


Paula FERNANDEZ-HERVAS

w Brukseli : + 32 2 28 42535

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 32 36

w Strasburgu : +33 3 88 1 74768

paula.fernandez-hervas@ep.europa.eu


Vienna - Austria (AT)


Huberta HEINZEL

TelVienna : +43 1 516 17 201

Nr telefonu komórkowego : +43 676 55 03126

w Strasburgu : +33 3 88 1 74646

huberta.heinzel@ep.europa.eu


Brussels - Belgium (BE)


Lieven COSIJN

TelVienna : +32 2 28 43126

Nr telefonu komórkowego : +32 473 86 41 41

w Strasburgu : +33 3 88 1 74934

lieven.cosijn@ep.europa.eu


Sofia - Bulgaria (BG)


Teodor STOYCHEV

TelSofia : +359 9853543

Nr telefonu komórkowego : +359 878 853 514

w Strasburgu : +33 3 88 1 74601

teodor.stoychev@ep.europa.eu


Nicosia - Cyprus (CY)


Alexandra ATTALIDES

TelNicosia : +357 22 870500

Nr telefonu komórkowego : +357 99 697 500

w Strasburgu : +33 3 88 1 64217

alexandra.attalides@ep.europa.eu


Prague - Czech Republic (CZ)


Iva LANOVA

TelPraha : +420 255 708 270

Nr telefonu komórkowego : +420 775 511 125

w Strasburgu : +33 3 88 1 74240

iva.lanova@ep.europa.eu


Copenhagen - Denmark (DK)


Jens JENSEN

TelCopenhagen : +45 33 14 33 77

Nr telefonu komórkowego : +45 41 19 05 11

w Strasburgu : +33 3 88 1 74713

Presse-dk@ep.europa.eu


Berlin - Germany (DE)


Jens POTTHARST

TelBerlin : +49 30 2280 1200

Nr telefonu komórkowego : +49 15 11 72 57 196

w Strasburgu : +33 3 88 1 64025

presse-berlin@ep.europa.eu


Athens - Greece (EL)


Constantinos TSOUTSOPLIDES

TelAthens : +30 210 327 89 28

Nr telefonu komórkowego : +30 6973 699 886

w Strasburgu : +33 3 88 1 73822

Typos-el@ep.europa.eu


Barcelona - Spain (ES)


Sergi BARRERA

TelBarcelona : +34 93 272 20 44

Nr telefonu komórkowego : +34 679 896498

w Strasburgu : +33 3 881 78166

Prensa-es@ep.europa.eu


Madrid - Spain (ES)


Maria ANDRES MARIN

TelMadrid : +34 91 436 4766

Nr telefonu komórkowego : +34 669 40 90 45

w Strasburgu : +33 3 88 1 72147

Prensa-es@ep.europa.eu


Tallinn - Estonia (ET)


Pille VAHER

TelTallinn : +372 630 6967

Nr telefonu komórkowego : +372 530 58 095

w Strasburgu : +33 3 88 1 74609

pille.vaher@ep.europa.eu


Helsinki - Finland (FI)


Minna OLLIKAINEN

TelHelsinki : +358 962 204521

Nr telefonu komórkowego : +358 40 72 050 25

w Strasburgu : +33 3 88 1 74906

tiedotus@ep.europa.eu


Paryż - Francja (FR)


Sandra LACUT

TelParis : +33 1 40 63 40 07

Strasburgu : +33 3 88 1 73609

sandra.lacut@ep.europa.eu


Marseille - Francja (FR)


Budapeszt - Węgry (HU)


Dublin - Ireland (IE)


Catherine BUNYAN

TelDublin : +353 1 605 7932

Nr telefonu komórkowego : +353 868 559 423

w Strasburgu : +33 3881 74828

catherine.bunyan@ep.europa.eu


Roma - Italy (IT)


Andrea MARESI

TelRoma : +39 06 699 50 3236

Nr telefonu komórkowego : +39 338 783 9817

w Strasburgu : +33 3881 73964

stampa-IT@ep.europa.eu


Wilno - Lithuania (LT)


Robertas POGORELIS

TelVilnius : +370 5 212 1530

Nr telefonu komórkowego : +370 689 53306

w Strasburgu : +33 3881 74642

Spauda-lt@ep.europa.eu


Riga - Latvia (LV)


Marta RIBELE

TelRiga : +371 6 70 854 68

Nr telefonu komórkowego : +371 2 929 6524

w Strasburgu : +33 3881 74695

marta.ribele@ep.europa.eu


La Valette - Malte (MT)


Angelo CHETCUTI

TelValette : +356 21 23 50 75

w Strasburgu : +33 3881 78120

angelo.chetcuti@ep.europa.eu


Haga - Holandia (NL)


Ingelise DE BOER

TelLaHaye : +31 70 313 5422

Nr telefonu komórkowego : +31 6 129 40 913

w Strasburgu : +33 3881 72546

persdienst-nl@ep.europa.eu


Warszawa - Polska (PL)


Piotr WOLSKI

TelVarsovie : +48 22 59 52 484

Nr telefonu komórkowego : +48 665 851 836

w Strasburgu : +33 3881 73607

prasa-PL@ep.europa.eu


Lizbona - Portugalia (PT)


Teresa COUTINHO

TelLisbonne : +351 21 3504913

Nr telefonu komórkowego : +351 917 683 430

w Strasburgu : +33 3881 72673

Imprensa-pt@ep.europa.eu


Bukareszt - Rumunia (RO)


Madalina MIHALACHE

TelBucarest : +40 21 4050880

Nr telefonu komórkowego : +40 754777136

w Strasburgu : +33 3881 64044

Redactia-ro@ep.europa.eu


Bratysława - Słowacja (SK)


Sona MELLAK

TelBratislava : +421 259 429 695

Nr telefonu komórkowego : +421 918 708 590

w Strasburgu : +33 3881 74880

TlacoveOddelenie-sk@ep.europa.eu


Lublana - Słowenia (SL)


Manja TOPLAK

TelLjubljana : +386 1252 8842

Nr telefonu komórkowego : +386 40 560 637

w Strasburgu : +33 3 881 76724

TiskovnaSluzba-sl@ep.europa.eu


Nr telefonu komórkowego


Therese DOMISCH

TelStockholm : +46 8562 444 61

Nr telefonu komórkowego : +46 709 98 96 27

w Strasburgu : +33 3881 74728

Press-sv@ep.europa.eu


Londyn - Wielka Brytania (UK)


Zuzana PAVLICKOVA

TelLondon : +44 207 277 4335

Nr telefonu komórkowego : +44 7786 060 531

w Strasburgu : +33 388 1 74822

Press-en@ep.europa.eu


Zagreb - Croatia (HR)


Jasna MARIC KRAJACIC

TelZagreb : +385 1 4880 272

Nr telefonu komórkowego : +385 99 271 3026

w Strasburgu : +33 3881 72252

jasna.maric@ep.europa.eu


 
 

Briefingi i konferencje prasowe

Dyrekcja ds. Środków Przekazu organizuje briefingi i konferencje prasowe, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na prośbę organów Parlamentu, grup politycznych oraz posłów.


W okresie poprzedzającym sesje miesięczne Dyrekcja organizuje także:


  • PRZEDSESYJNE BRIEFINGI odbywające się w Brukseli o godz. 11.00 w piątki poprzedzające każdą sesję miesięczną w Strasburgu. Biorą w nich udział rzecznicy prasowi poszczególnych grup politycznych.


  • BRIEFINGI „Z OSTATNIEJ CHWILI” odbywające się w Strasburgu o godz. 16.30 – pół godziny przed rozpoczęciem posiedzenia – w poniedziałki w każdym tygodniu sesji miesięcznej.Briefingi i konferencje prasowe odbywają się zazwyczaj:


  • w Brukseli – w sali konferencyjnej PHS 0A50;


  • w Strasburgu, podczas sesji miesięcznej – w sali konferencyjnej LOW N-1/201.Informacje

                                                                                                               

Willy VANOLST

Bruksela : +32 2 28 42930

Strasburg : +33 3881 74005

Presse-Conf@europarl.europa.eu

 
 

Redakcja materiałów audiowizualnych

Redakcja specjalna pomaga dziennikarzom w zdobywaniu odpowiednich i szczegółowych informacji bez wywierania wpływu na sposób ich przedstawienia. Redakcja specjalna ds. materiałów audiowizualnych pomaga redakcjom telewizyjnym w wyszukiwaniu materiałów niezbędnych do relacji i programów dotyczących spraw europejskich.


Rzecznicy prasowi redakcji specjalnej to osoby dynamiczne, posługujące się kilkoma językami obcymi i mające gruntowną wiedzę na temat instytucji europejskich. Mają doświadczenie w pracy dziennikarskiej i rozumieją potrzeby mediów audiowizualnych. Są w stanie udzielać szybkich odpowiedzi na wszelkie prośby o informacje, tak aby dotrzymać ostatecznych terminów.


Redakcja specjalna


Hotline Newsdesk

w Brukseli : +32 2 28 42800

w Strasburgu : +33 3881 72800

hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu


Koordynator


Karima BENSALAH

w Brukseli : +32 2 28 41710

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 77

w Strasburgu : +33 3881 73482

karima.bensalah@europarl.europa.eu


Rzecznicy ds. materiałów audiowizualnych


Elianae DRITSAS

w Brukseli : +32 2 28 31012

Nr telefonu komórkowego : +32 498 98 35 76

w Strasburgu : +33 3881 72051


Maria PADEVSKA

w Brukseli : +32 2 28 46347

w Strasburgu : +33 3881 73828


Eulalia MARTINEZ D'ALÒS-MONER

w Brukseli : +32 2 28 31009

w Strasburgu : +33 3 88 72047


Riina LUIK

w Brukseli : + 32 2 28 32489

w Strasburgu : +33 3 881 73476