Czym są zespoły międzypartyjne i jak powstają? 

Zespoły międzypartyjne to nieformalne grupy posłów zainteresowanych danym tematem, który niekoniecznie należy do zakresu prac Parlamentu Europejskiego, ale może być interesujący dla ogółu społeczeństwa. Zespoły międzypartyjne prowadzą nieformalne dyskusje między posłami do Parlamentu Europejskiego a społeczeństwem obywatelskim i wspierają wymianę poglądów między nimi.


Jako że zespoły międzypartyjne nie są oficjalnymi organami Parlamentu, nie mogą wyrażać jego opinii. Nie mogą one angażować się w żadne działania, które mogłyby być mylone z oficjalną działalnością Parlamentu.


Prezydium Parlamentu określiło warunki powoływania zespołów międzypartyjnych na początku nowej kadencji (np. wniosek musi być podpisany przez co najmniej trzy grupy polityczne, wymagane jest także coroczne oświadczenie majątkowe). Po spełnieniu tych warunków grupy polityczne mogą zapewnić zespołom międzypartyjnym wsparcie logistyczne.


Przewodniczący zespołów międzypartyjnych mają obowiązek zgłaszać wsparcie otrzymane w gotówce lub w naturze. Oświadczenia te należy aktualizować co roku i podawać do wiadomości publicznej.

Posiedzenie zespołu międzypartyjnego ds. mniejszości. © Parlament Europejski