Ilu posłów liczy PE? 

Posłowie podczas głosowania. © Parlament Europejski  

Od 1 lipca 2014 r. zgodnie z traktatem z Lizbony Parlament Europejski liczy 751 posłów

Na podstawie wniosku Parlamentu Europejskiego z lutego 2018 r. w czerwcu 2018 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o składzie Parlamentu Europejskiego. Określono w niej, ilu przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego należy wybrać do Parlamentu Europejskiego na kadencję trwającą od 2019 do 2024 roku.

Tak długo, jak długo Wielka Brytania będzie państwem członkowskim, obowiązuje obecny skład (751 posłów do PE). Jeżeli stary skład (751) będzie nadal obowiązywał na początku dziewiątej kadencji, nowy skład zacznie obowiązywać natychmiast po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, skład Parlamentu zmniejszy się z 751 do 705 posłów.

Wraz z odejściem  73 brytyjskich posłów  skład Parlamentu zmniejszy się z  751 do 705 posłów. Powstała rezerwa może być wykorzystana przy ewentualnym przyszłym rozszerzeniu Unii.

Spośród 73 miejsc zwolnionych przez posłów brytyjskich opuszczających UE, 27 zostanie ponownie rozdzielonych, aby lepiej odzwierciedlić zasadę proporcjonalności degresywnej. W przypadku państw członkowskich, którym przyznano dodatkowe miejsca w nowym Parlamencie Europejskim podczas dziewiątej kadencji, zostaną one obsadzone dopiero po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.  

Wspomniane 27 mandatów zostanie rozdzielonych między: Francję (+5), Hiszpanię (+5), Włochy (+3), Holandię (+3), Irlandię (+2), Szwecję (+1), Austrię (+1), Danię (+1), Finlandię (+1), Słowację (+1), Chorwację (+1), Estonię (+1), Polskę (+1) i Rumunię (+1). Żadne państwo nie straci posiadanych mandatów.

Propozycja PE zapewnia „obiektywny, sprawiedliwy, trwały i przejrzysty” podział mandatów. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej w związku z nowym podziałem miejsc przestrzega się zasady degresywnej proporcjonalności, według której większe państwa członkowskie mają mniej miejsc niż mniejsze państwa członkowskie w stosunku do liczby ludności. Posłowie z dużych państw członkowskich reprezentują większą liczbę obywateli niż posłowie z małych państw członkowskich.

751 posłów  ; do Parlamentu Europejskiego

Udostępnij ten cytat: