Czym jest Parlament Europejski? 

Parlament Europejski dzieli kompetencje w zakresie budżetu UE i ustawodawstwa z Radą Unii Europejskiej (rządy państw należących do UE), odgrywa kluczową rolę w wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej i dba o to, by pozostałe instytucje UE działały w sposób demokratyczny.


Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są w państwach członkowskich i reprezentują interesy 500 mln obywateli UE. Z biegiem lat i po kolejnych zmianach w traktatach europejskich Parlament zyskał znaczące uprawnienia ustawodawcze i budżetowe.