Jaką rolę odgrywa PE w podejmowaniu decyzji o budżecie UE? 

Parlament decyduje – wspólnie z Radą – o corocznym budżecie UE. Roczne budżety muszą mieścić się w limitach wyznaczonych w siedmioletnich „ramach finansowych UE, których przyjęcie również wymaga akceptacji Parlamentu.


Po zakończeniu każdego roku posłowie szczegółowo badają, jak Komisja Europejska i państwa członkowskie wydały pieniądze, i podejmują decyzję o udzieleniu poszczególnym instytucjom absolutorium budżetowego, tzn. o zaakceptowaniu trybu wykonania budżetu w konkretnym roku.