Dlaczego Parlament przemieszcza się między Brukselą a Strasburgiem? 

W 1992 r. rządy państw członkowskich UE podjęły jednomyślnie decyzję o określeniu w Traktacie o Unii Europejskiej oficjalnych siedzib instytucji unijnych.


Decyzja ta w istotny sposób wpłynęła na ustalenia dotyczące działalności Parlamentu: na oficjalną siedzibę i miejsce, w którym odbywa się większość posiedzeń plenarnych wybrano oficjalnie Strasburg; posiedzenia komisji parlamentarnych miały odbywać się w Brukseli, natomiast sekretariat Parlamentu (jego pracownicy) miał mieć oficjalną siedzibę w Luksemburgu. W 1997 r. przyjęte rozwiązanie zostało w całości zapisane w Traktacie o UE.


Wszelkie modyfikacje obecnego systemu wymagają wprowadzenia zmian do traktatu, a zatem jednomyślnej zgody wszystkich rządów państw członkowskich, i ratyfikowania tych zmian przez wszystkie parlamenty narodowe.

Parlament Europejski w Brukseli. © Parlament Europejski  

Jakie są koszty wykorzystywania Strasburga jako siedziby Parlamentu?


Badanie przeprowadzone niedawno przez Parlament Europejski w 2013 r. pokazało, że przeniesienie całej działalności ze Strasburga do Brukseli pozwoliłoby zaoszczędzić 103 mln EUR rocznie (ceny z 2014 r.). Jest to znacząca kwota, jednak stanowi jedynie 6% budżetu Parlamentu, 1% budżetu całej administracji UE i tylko 0,1% całego budżetu UE.


W 2014 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy przygotował własną niezależną analizę w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu z 20 listopada 2013 r. Trybunał potwierdził wnioski z badania PE z 2013 r., ale całkowite koszty związane z siedzibą w Strasburgu ocenił na 109 mln EUR rocznie. Kolejne 5 mln EUR oszczędności w budżetach, zarówno Komisji Europejskiej, jak i Rady, można by uzyskać dzięki ograniczeniu podróży służbowych.