Przydział miejsc na sali obrad plenarnych 

O przydziale miejsc na sali obrad plenarnych dla grup politycznych, posłów niezrzeszonych i przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej decyduje Konferencja Przewodniczących (liderzy grup politycznych i przewodniczący Parlamentu Europejskiego) na początku każdej kadencji. W czasie ostatnich kadencji grupy polityczne zasiadały na sali według schematu wykresu kołowego, ze wszystkimi liderami grup politycznych w pierwszym rzędzie, chyba że w trakcie kadencji powstała nowa grupa polityczna.


Zdjęcie przewodniczącego J.C. Junckera w trakcie debaty o stanie Unii podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.