Ile osób pracuje w Parlamencie Europejskim? 

Posłowie gromadzą się w sali obrad plenarnych Parlamentu. © Unia Europejska 2016 – Parlament Europejski 

W styczniu 2018 r. liczba urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych pracujących dla Parlamentu (w tym dla grup politycznych) w poszczególnych miejscach urzędowania wynosiła:


OGÓŁEM

Bruksela

Strasburg

Luksemburg

Inne lokalizacje

7698

4903

292

l

252


  • Większość personelu Parlamentu (55%) stanowią kobiety.

  • Niemal 9% personelu Parlamentu pracuje dla grup politycznych (671 stanowisk).

  • Personel Parlamentu pochodzi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także z kilku innych krajów. Najliczniej reprezentowaną nacją są Belgowie, a następnie Francuzi, Włosi, Hiszpanie i Niemcy.

  • Parlament zleca pewne prace usługodawcom zewnętrznym w dziedzinach takich jak zarządzanie nieruchomościami, IT, sprzątanie oraz usługi gastronomiczne. Liczba osób przebywających na terenie Parlamentu może dochodzić nawet do 10 000, gdy uwzględnić również dziennikarzy, osoby odwiedzające i lobbystów.