Dostępność Parlamentu Europejskiego dla osób niepełnosprawnych 

Z biegiem lat wiele wprowadzonych środków znacznie poprawiło dostępność PE dla niepełnosprawnych posłów, pracowników i odwiedzających. Wszystkie nowe projekty rozbudowy, remontu lub wyposażenia budynków muszą od początku – i to priorytetowo – w pełni zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych.


Wszystkie budynki Parlamentu mają co najmniej jedno wejście dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Parkingi we wszystkich trzech miastach, w których pracuje Parlament (Bruksela, Strasburg i Luksemburg), mają miejsca zarezerwowane dla niepełnosprawnych kierowców, a kawiarnie są wyposażone w stoły i kasy gotówkowe dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na teren Parlamentu można wprowadzać psy pracujące.Ułatwienia w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych. © Parlament Europejski 

Oprócz tych udogodnień w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie poprawiała się dostępność cyfrowa Parlamentu i wzrosła liczba dostępnych na żądanie technologii wspomagających. Osobom niedosłyszącym można zapewnić pętle indukcyjne, można też z wyprzedzeniem zamówić usługi tłumaczy języka migowego. Dla osób niedowidzących dostępne są liczne technologie wspomagające, między innymi drukarki i monitory brajlowskie, pomoce do czytania i programy do odczytu z ekranu.


Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie dostępności stron internetowych organów sektora publicznego dostosowano stronę internetową Parlamentu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi inicjatywy dostępności sieci. Strony internetowe są wyraźniejsze i łatwiejsze w nawigacji, a zawartość pozostaje taka sama podczas przeglądania z użyciem czytnika ekranowego. Również treści multimedialne stały się bardziej dostępne dzięki dodaniu napisów i transkrypcji.