Budynki Parlamentu 

Budynek Parlamentu Europejskiego. © Parlament Europejski 

Zgodnie z decyzją przywódców rządów państw członkowskich UE (Rady Europejskiej) podjętą w 1992 r. Parlament ma trzy miejsca pracy: w Strasburgu (oficjalna siedziba Parlamentu), Brukseli i Luksemburgu. Parlament posiada w sumie 29 budynków w trzech miejscach pracy. Ma również budynki w innych państwach członkowskich, w których znajdują się Biura Kontaktowe Parlamentu Europejskiego.OGÓŁEM

Bruksela

Strasburg

Luksemburg

Liczba budynków

29

18

5

6

Powierzchnia w m2

1 203 715

661 913

343 930

197 872


Parlament stopniowo wykupuje budynki, z których korzysta w swoich głównych miejscach pracy, ponieważ w perspektywie średnio- i długoterminowej jest to bardziej opłacalne niż najem. Aby sprostać zapotrzebowaniu na dodatkową powierzchnię biurową, na przykład po rozszerzeniu UE w 2004 r., Parlament preferował raczej zakup niż wynajem budynków, o ile było to możliwe. To samo w coraz większym stopniu dotyczy Biur Kontaktowych Parlamentu w państwach członkowskich.


Wykup pozwala na zaoszczędzenie znacznych środków – według Trybunału Obrachunkowego jest w długim okresie o 40–50% tańszy od najmu. Ogółem Parlament jest właścicielem 87,5% swoich budynków (wynajmuje 151 300 m2, posiada 1 052 400 m2). Gdyby były one wynajmowane, kosztowałoby to około 163 milionów EUR rocznie.