Akredytowani lobbyści 

Posiedzenie plenarne w Brukseli. © Unia Europejska 2018 – PE 

W dniu 23 czerwca 2011 r. Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły wspólny publiczny rejestr służący przejrzystości (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do), aby udostępniać informacje o podmiotach, które chcą wpływać na politykę UE. Zgodnie z założeniami rejestr obejmuje kancelarie prawne, organizacje pozarządowe i ośrodki analityczne, a także tradycyjnych lobbystów.


W kwietniu 2018 r. zarejestrowano w rejestrze 11 912 organizacji, z których 7246 osób jest akredytowanych w Parlamencie. Wpisanie do rejestru jest warunkiem koniecznym do uzyskania identyfikatora lobbysty i dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego.


W dniu 16 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski, Komisja i Rada rozpoczęły negocjacje dotyczące nowych wspólnych zasad, które zapewnią jeszcze większą przejrzystość działalności przedstawicieli grup interesu na szczeblu UE. Celem proponowanej nowej umowy międzyinstytucjonalnej jest włączenie do rejestru również Rady, która jak dotąd była jedynie obserwatorem systemu.