Jakim budżetem dysponuje Parlament? 

Budżet Parlamentu na rok 2018 wynosi 1,95 mld EUR, 44% tej kwoty przeznaczone jest na pokrycie kosztów osobowych, głównie wynagrodzeń dla 7 000 urzędników oraz personelu grup politycznych. Z budżetu pokrywane są również koszty tłumaczeń ustnych i zlecanych na zewnątrz tłumaczeń pisemnych oraz wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników.


Ponieważ Parlament jest instytucją wybieraną demokratycznie i stanowi prawo wiążące we wszystkich państwach członkowskich, znaczący odsetek osób pracujących w PE zajmuje się pisemnym i ustnym tłumaczeniem dokumentów i obrad Parlamentu, aby były one zrozumiałe dla posłów i obywateli.


Około 22% budżetu na 2018 r. przewidziano na wydatki posłów, w tym koszty podróży, prowadzenia biur i wynagrodzenia asystentów.


Wydatki na budynki Parlamentu stanowią 13% budżetu na 2017 r. W tej kwocie mieszczą się koszty wynajmu, budowy, utrzymania, bezpieczeństwa i eksploatacji obiektów w trzech miejscach pracy Parlamentu: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu oraz wydatki na prowadzenie Biur Kontaktowych w 28 państwach członkowskich.


Wydatki na politykę informacyjną oraz wydatki administracyjne (np. związane z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną) wyniosły w 2017 r. 16% budżetu. Działalność grup politycznych to dalsze 6% budżetu.