Grupy odwiedzających i indywidualni goście w PE 

Każdego roku salę obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu odwiedza ok. 450 tys. osób z UE i z krajów nienależących do niej. Wielu z tych odwiedzających przybywa w ramach jednej z ponad 9000 grup, a liczba osób odwiedzających indywidualnie rośnie w ostatnich latach.

Dla Parlamentu Europejskiego przejrzystość ma duże znaczenie dla korzystania z praw demokratycznych w Unii Europejskiej, dlatego członkowie społeczeństwa powinni mieć łatwy dostęp do jego prac i obiektów. Ponieważ koszt dojazdu do Brukseli i Strasburga stanowi dla wielu obywateli UE barierę ze względu na znaczne odległości, Parlament dofinansowuje koszty przyjazdu grup (dotyczy to ok. 80 tys. odwiedzających).


Odwiedzający przybywający do Brukseli mogą również zwiedzić Parlamentarium i Dom Historii Europejskiej, które znajdują się poza budynkami Parlamentu Europejskiego i są czynne w soboty i niedziele (ok. 470 tys. odwiedzających w 2018 r.). W Strasburgu częścią wizyty jest zwiedzanie przestrzeni wystawowej zwanej parlamentarium im. Simone Veil, w której znajduje się sala kinowa z panoramicznym ekranem i narzędzia interaktywne.


Zwiedzanie Parlamentu Europejskiego przez grupy i osoby indywidualne. © Unia Europejska 2018 – PE  

Grupy

Wielu odwiedzających przybywa do Parlamentu w Brukseli i Strasburgu w grupach, aby zobaczyć salę obrad i poznać sposób pracy Parlamentu. Osoby te są zapraszane przez posłów lub przybywają z własnej inicjatywy. Odwiedzających witają pracownicy Parlamentu, którzy informują o pracy i roli Parlamentu Europejskiego. Możliwe są również spotkania z posłami. W Strasburgu w okresie, kiedy nie odbywają się posiedzenia parlamentarne, odwiedzający mogą zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem w mającym symboliczne znaczenie budynku im. Louise Weiss. Na życzenie dostępne są przewodniki multimedialne.


Indywidualni odwiedzający

Parlament Europejski można również zwiedzać indywidualnie. Co roku ok. 80 tys. indywidualnych odwiedzających o wyznaczonych porach zwiedza galerię sali plenarnej z przewodnikiem multimedialnym podczas obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Mogą również wysłuchać briefingu lub śledzić przebieg posiedzeń plenarnych. W 2017 r. rozszerzono możliwości zwiedzania indywidualnego w Strasburgu, a niedawno wprowadzono tam zwiedzanie z przewodnikiem multimedialnym. W 2018 r. z tej nowej możliwości skorzystało ok. 40 tys. odwiedzających, a ich liczba stale rośnie.


Grupy oficjalnie zapraszane przez posłów


Ograniczona liczba osób może odwiedzić Parlament na wyraźne zaproszenie posła. Wizyty takie są sponsorowane przez Parlament Europejski. Grupy takie otrzymują dotacje, które pozwalają na częściowe pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i posiłków (2500 grup rocznie, ok. 80 tys. odwiedzających).

Każdy poseł do PE może zaprosić maksymalnie 110 odwiedzających rocznie w grupach nie mniejszych niż dziesięć osób. Posłowie mogą rocznie zaprosić maksymalnie pięć grup do Strasburga podczas posiedzeń plenarnych lub do Brukseli.


Odwiedzających przyjmują urzędnicy służby cywilnej, którzy przy pomocy interaktywnych narzędzi zapoznają ich z tematyką UE i Parlamentu. Odwiedzający spotykają się z jednym lub dwoma posłami do Parlamentu i mogą odwiedzić galerię publiczną na sali plenarnej.


Wnioskami i dotacjami zajmują się pracownicy Parlamentu Europejskiego. Dofinansowanie wypłacane jest w formie przelewu bankowego, niewielka jego część (do 40 EUR na odwiedzającego) może zostać wypłacona opiekunowi grupy w gotówce na pokrycie drobnych kosztów w dniu wizyty. Dofinansowanie stanowi sumę trzech składników wskaźników pomnożonych przez liczbę członków grupy: koszty podróży według odległości w kilometrach z miejsca wyjazdu grupy do Brukseli lub Strasburga (0,09 EUR za kilometr), koszty hotelowe w przypadku wizyty z noclegiem (60 EUR) oraz koszty wyżywienia (40 EUR). Zwrotowi podlegają tylko rzeczywiście poniesione koszty.


Dni otwarte

Każdego roku na początku maja Parlament organizuje w Strasburgu i Brukseli dni otwarte. W 2018 r. w dniach otwartych w Strasburgu wzięło udział 9000 odwiedzających, a w Brukseli – 15.000. W 2019 r. dni otwarte odbędą się 4 maja w Brukseli i 19 maja w Strasburgu.

Parlament pomaga niektórym grupom odwiedzających w pokryciu kosztów podróży. © Parlament Europejski