Parlamentarium 

W październiku 2011 r. Parlament Europejski otworzył w Brukseli Centrum dla Zwiedzających – Parlamentarium Jest to największe w Europie parlamentarne centrum dla zwiedzających i pierwsze działające w pełni w 24 językach. Wykorzystuje ono wiele interaktywnych narzędzi multimedialnych, aby zapewnić obywatelom wgląd w funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Odwiedzający mogą zobaczyć, jak podejmuje się w UE decyzje polityczne wpływające bezpośrednio lub pośrednio na nasze codzienne życie. Parlamentarium pracuje w 24 językach i może zapewnić komunikację w języku migowym w czterech z nich (angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim).


Jest otwarte dla wszystkich obywateli bezpłatnie przez siedem dni w tygodniu. Średnio odwiedza je około 1000 osób dziennie. Parlamentarium jest jedną z dziesięciu najczęściej odwiedzanych atrakcji w Brukseli.

Centrum powstało z myślą o dorosłych i dzieciach w każdym wieku. Specjalne godzinne wycieczki przygotowano dla dzieci w wieku 8 do 14 lat. Dzieci mogą otrzymać także specjalne przewodniki multimedialne.

Parlamentarium prowadzi również popularną, wzorowaną na pracy Parlamentu Europejskiego grę fabularną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas której mogą odegrać oni rolę posła negocjującego akt prawny, który wpłynie na codzienne życie mieszkańców Europy.

Odwiedzający w Parlamentarium. © Unia Europejska 2011  

Inne centra w pobliżu


Parlament Europejski otworzył także mniejsze centra dla odwiedzających w państwach członkowskich, starając się działać lokalnie i przybliżyć Parlament obywatelom.


W 2016 r. w Domu Europejskim w Berlinie otwarto wystawę Spotkania z Europą. Wystawa powstała z inicjatywy Parlamentu Europejskiego we współpracy z Komisją Europejską i oferuje różne narzędzia multimedialne, a także grę symulacyjną, podczas której goście mogą wcielić się w rolę posła do Parlamentu Europejskiego lub komisarza Unii Europejskiej.


W 2017 r. otwarto w Strasburgu wystawę parlamentarium im. Simone Veil podobną pod względem ekspozycji do Parlamentarium w Brukseli. Podczas wizyty odwiedzający mogą lepiej zrozumieć rolę Parlamentu Europejskiego i jego wpływ na ich życie.