Dom Historii Europejskiej 

Dom Historii Europejskiej – opowieść niepodobna do innych 

W 2017 r. w Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej. Muzeum to daje odwiedzającym możliwość poznania historii Europy, a także refleksji nad znaczeniem tej historii dla teraźniejszości.


Ekspozycja stała skupia się w głównej mierze na europejskiej historii XX wieku oraz na dziejach integracji europejskiej prezentowanych z szerokiej perspektywy historycznej, a także na zestawieniu diametralnie odmiennych doświadczeń Europejczyków w historii. W Domu Historii Europejskiej organizowane są również wystawy czasowe.


Ekspozycja została opracowana przez interdyscyplinarny zespół akademicki złożony z historyków, muzealników, specjalistów ds. edukacji i administratorów z 18 różnych państw członkowskich. Zespół doradczy wysokiego szczebla (Komitet Naukowy) złożony z historyków i muzealników o światowej renomie dba o naukową ścisłość i adekwatność treści wystaw.


Zwiedzanie Domu Historii Europejskiej jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.


Opracowanie projektu kosztowało około 52,4 mln EUR. Koszty te obejmują przebudowę, rozbudowę i renowację budynku Eastmana, a także stworzenie wystawy stałej i pierwszej wystawy czasowej.